Cijena za smještaj djeteta u redoviti cjelodnevni 10-satni program bazirana je na dohodovnom cenzusu po članu obitelji prema slijedećim kategorijama :

 • 0,00 – 1.700,00 kuna 200,00 kuna
 • 1.701,00 – 2.000,00 kuna 300,00 kuna
 • 2.001,00 – 2.500,00 kuna 450,00 kuna
 • 2.501,00 – 3.000,00 kuna 500,00 kuna
 • 3.001,00 – 3.500,00 kuna 550,00 kuna
 • 3.501,00 – 4.000,00 kuna 600,00 kuna
 • 4.001,00 – nadalje 700,00 kuna

Cijena za smještaj djeteta u redoviti  poludnevni 5-satni program bazirana je na dohodovnom cenzusu po članu obitelji prema slijedećim kategorijama:

 • 0,00 – 1.700,00 kuna 200,00 kuna
 • 1.701,00 – 2.500,00 kuna 300,00 kuna
 • 2.501,00 – 3.000,00 kuna 400,00 kuna
 • 3.001,00 kuna – nadalje 450,00 kuna 

Cijena za smještaj djeteta u redoviti cjelodnevni 10 – satni i poludnevni 5 – satni odnose se na područje Grada Gospića (Dječji vrtić Gospić i područni vrtić  Lički Osik).

Pravo na smanjenje u cijeni redovitog programa imaju:

 • samohrani roditelji, 30% niže od punog iznosa, uvjerenje nadležnog tijela,
 • roditelji za vrijeme bolničkog liječenja djeteta 15% niže od punog iznosa, dokaz od  nadležnog tijela,
 • radnici Vrtića 30% niže od punog iznosa,
 • korisnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za drugo i treće dijete 50% niže od  punog iznosa,  a za četvrto dijete besplatan smještaj,
 • korisnici  koji imaju djecu s teškoćama  u razvoju (integriranu u redoviti program),  30% niže od punog iznosa uz predočenje medicinske dokumentacije od nadležnog tijela.

Pravo na oslobađanje u cijeni redovitog programa imaju:

 • djeca invalida domovinskog rata (kategorija 80-100% invalidnosti),
 • djeca koja su u ustanovu smještena po preporuci Centra za socijalnu skrb,
 • djeca s teškoćama u razvoju uključena u skupinu s posebnim programom.

Korisnik će utvrđeni iznos naknade uplaćivati unaprijed za svaki tekući mjesec, a najkasnije do 10-og u mjesecu.

Korisniku koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana otkazuje se pružanje usluga.

Za područje Općine Karlobag cijena 10 - satnog redovitog programa iznosi 500,00 kuna, za 5 – satni redoviti program 200,00 kuna.

Za područje Općine Perušić cijena 10- satnog redovitog programa za jaslice i vrtić iznosi 300,00 kuna.


Pravo na smanjenje u cijeni redovitog programa imaju:

 • samohrani roditelji, 30% niže od punog iznosa, uvjerenje nadležnog tijela,
 • roditelji za vrijeme bolničkog liječenja djeteta 15% niže od punog iznosa, dokaz od   nadležnog tijela,
 • radnici Vrtića 30% niže od punog iznosa,
 • korisnici koji u Vrtiću na smještaju imaju više djece, za treće i četvrto dijete 50% niže od    punog iznosa, 
 • korisnici  koji imaju djecu s teškoćama  u razvoju (integriranu u redoviti program),
 • 30% niže od punog iznosa uz predočenje medicinske dokumentacije od nadležnog tijela.

Pravo na oslobađanje u cijeni redovitog programa imaju:

 • djeca invalida domovinskog rata (kategorija 80-100% invalidnosti),
 • djeca koja su u ustanovu smještena po preporuci Centra za socijalnu skrb,

Korisnik će utvrđeni iznos naknade uplaćivati unaprijed za svaki tekući mjesec, a najkasnije do 10-og u mjesecu.

Korisniku koji ne izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana otkazuje se pružanje usluga.