Pedagog promišlja, prati i podupire realizaciju odgojno-obrazovnog procesa te potiče njegovo kontinuirano unapređivanje. U tom smislu, odgojitelje potiče na istraživanje i zajedničku refleksiju odgojno-obrazovne prakse te predlaže inovacije i uvođenje suvremenih metoda i oblika rada. Time osnažuje proces profesionalnog usavršavanja i cijeloživotnog učenja odgojitelja. Pedagog sudjeluje u radu s roditeljima i ostvaruje suradnju s njima te s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima unutar ustanove i izvan nje. Posebno promišlja mogućnosti ostvarivanja suradničke kulture ustanove i pridonosi razvoju timskog rada u njoj. Pedagog inicira, provodi i sudjeluje u istraživanjima u ustanovi za rani odgoj te javno prezentira rezultate tog rada.

Prethodni
  Ravnateljica
Sljedeći
Defektolog  
  Stručni tim - Sve