Javna nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4 Gospić kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 80. Zakona.

Pravo na pristup informacijama

  Preuzmite dokumente

NATJEČAJI

  Preuzmite dokumente

Nabava

  Preuzmite dokumente

Statut Dječjeg vrtića Pahuljica

  Preuzmite dokumente

Financijski izvještaji

  Preuzmite dokumente

registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019 -azurirano

  Preuzmite dokumente

PROCEDURE

  Preuzmite dokumente