Pravo na pristup informacijama

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona 053/572-843, telefaksa: 053/560-247, te putem e maila: tajnistvo@djecji-vrtic-pahljica.hr o čemu se sastavlja pisana zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji je:službenik za informiranje: Ivana Prša Dejanović spec.publ.admin. 

  Preuzmite dokumente

NATJECAJI

  Preuzmite dokumente

Nabava

  Preuzmite dokumente

Statut, kurikulumi, godisnja izvjesca ,godisnji planovi Dv. Pahuljica, i drugi propisi

  Preuzmite dokumente

FINANCIJSKI POSLOVI

  Preuzmite dokumente

registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019 -azurirano

  Preuzmite dokumente

PROCEDURE

  Preuzmite dokumente

UPRAVNO VIJEĆE

  Preuzmite dokumente

DONACIJE

  Preuzmite dokumente

Zalbe Povjereniku za informiranje

  Preuzmite dokumente

ODLUKE

  Preuzmite dokumente

Zaštita na radu

Poslove zaštite na radu u Dječjem vrtiću Pahuljica obavlja 

Ružica Grivičić.

  Preuzmite dokumente

Odgojiteljsko vijeće

  Preuzmite dokumente