Pravo na pristup informacijama

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona 053/572-843, telefaksa: 053/560-247, te putem e maila: tajnistvo@djecji-vrtic-pahljica.hr o čemu se sastavlja pisana zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji je:službenik za informiranje: Marija Pavelić Mesić bacc.admin.publ.

Službena osoba mjerodavna za zaštitu osobnih podataka je Višnja Mikluš Krešić, dipl.iur.

  Preuzmite dokumente

natjecaji

  Preuzmite dokumente

Nabava

  Preuzmite dokumente

Statut, kurikulumi, godisnja izvjesca ,godisnji planovi Dv. Pahuljica, i drugi propisi

  Preuzmite dokumente

FINANCIJSKI POSLOVI

  Preuzmite dokumente

registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019 -azurirano

  Preuzmite dokumente

PROCEDURE

  Preuzmite dokumente

UPRAVNO VIJECE

  Preuzmite dokumente

DONACIJE

  Preuzmite dokumente

Zalbe Povjereniku za informiranje

  Preuzmite dokumente

ODLUKE

  Preuzmite dokumente

Zaštita na radu

Poslove zaštite na radu u Dječjem vrtiću Pahuljica obavlja 

Ružica Grivičić.

  Preuzmite dokumente

Odgojiteljsko vijeće

  Preuzmite dokumente

pravilnik o videonadzoru

  Preuzmite dokumente

Kolektivni ugovor 2019. godina

  Preuzmite dokumente