Fizioterapeut

Upravlja procesom fizioterapije, planira i provodi terapijske i rehabilitacijske postupke, provodi postupke procjene terapijskog tretmana i evaluacije terapijskih učinaka, sudjeluje u postupcima primarne i sekundarne prevencije, vodi dokumentaciju o oblicima intervencije  i parametrima njene primjene, vodi dokumentaciju o suradnji s odgojiteljima, provodi terapeutski rad s djecom, radi s roditeljima djece u terapiji, provodi edukaciju i savjetovanje kroz razne oblike, pruža informacije roditeljima o djeci s teškoćama u razvoju, o njihovim poteškoćama i planiranju ciljeva kroz susrete s roditeljima i individualne razgovore, sudjeluje u nabavi didaktike, stručne literature i potrošnog materijala, pridonosi razvoju timskog rada u Vrtiću, sudjeluje u pripremi i radu stručnih tijela Vrtića, sudjeluje u izradi Godišnjeg plana i programa rada ustanove i Izvješća o godišnjoj realizaciji  plana i programa rada, stručno se usavršava, prisustvuje stručnim skupovima i seminarima.

  Stručni tim - Sve