Kako upisati dijete u vrtić?

Da bi svoje dijete upisali u naš Vrtić program jaslice, vrtić potrebno je popuniti putem linka  e-Upisi zahtjev koji je povezan sa sustavom e građani i potrebno je imati važeću vjerodajnicu

i priložiti sljedeće dokumente kako bi dokazali koje kriterije ispunjavate pri upisu:

  • potvrde o radnom statusu roditelja,
  • prosjek svih primanja zadnja tri mjeseca (za roditelje na porodiljnom dopustu prosjek plaće zadnja tri mjeseca iz radnog odnosa prije porodiljnog dopusta),
  • izjavu o broju članova kućanstva (obrazac koji se može kupiti u knjižarama) ili kod ispunjavanja online zahtjeva upisati tko živi u kućanstvu.
  • kopiju prijave s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (za roditelje – podignuti kod Poslodavca ili elektronički zapis-radnu knjižicu.
  • roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju.

Za upis u program predškole i dalje se podnosi pisanim putem Zahtjev u Tajništvo vrtića.

Djeca koja su primljena u Vrtić započinju ostvarivati programe od 01. rujna tekuće godine.

Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske (NN 63/08).

Za djecu koja nisu primljena u Vrtić na početku pedagoške godine utvrđuje se lista čekanja te je prijem djece moguć u tijeku godine samo ako netko od korisnika odustane od korištenja redovitog programa.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

  • dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika (pedijatra) o zdravstvenom stanju djeteta ( potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),
  • potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,
  •  potpisati s vrtićom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.