Kako upisati dijete u vrtić?

Da bi svoje dijete upisali u naš Vrtić potrebno je popuniti i potpisati:

Zahtjev za upis djeteta u jaslice i vrtić (možete ju dobiti u Tajništvu Vrtića ili preuzeti na dnu stranice) 

Za upis djeteta u programe Vrtića potrebno je uz popunjeni Zahtjev  za upis dostaviti:

  • potvrde o radnom statusu roditelja s prosjekom svih primanja zadnja tri mjeseca (za roditelje na porodiljnom dopustu prosjek plaće zadnja tri mjeseca iz radnog odnosa prije porodiljnog dopusta),
  • rodni list djeteta (kopija),
  • uvjerenje o prebivalištu za dijete,
  • izjavu o broju članova kućanstva (obrazac koji se može kupiti u knjižarama).
  • kopiju prijave s mirovinskog i zdravstvenog osiguranja (za roditelja – podignuti kod Poslodavca),
  • roditelji koji se pozivaju na neki od kriterija za ostvarivanje prednosti dužni su priložiti dokumentaciju kojom to dokazuju.

Zahtjev za prijem djeteta u Vrtić podnosi se u vremenu od 01. do  10. lipnja tekuće godine.

Rezultati upisa u  programe bit će objavljeni 30. lipnja  tekuće godine na oglasnim pločama Vrtića.

Djeca koja su primljena u Vrtić započinju ostvarivati programe od 01. rujan tekuće godine.

Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske (NN 63/08).

Za djecu koja nisu primljena u Vrtić na početku pedagoške godine utvrđuje se lista čekanja te je prijem djece moguć u tijeku godine samo ako netko od korisnika odustane od korištenja redovitog programa.

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan:

  • dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika (pedijatra) o zdravstvenom stanju djeteta ( potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),
  • potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,
  •  potpisati s vrtićom ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.