Dokumenti za preuzimanje

OBAVIJEST O PONOVLJENOM UPISU ZA PODRUČNI VRTIĆ U PERUŠIĆU (JASLICE) I PODRUČNI VRTIĆ U KARLOBAGU (VRTIĆ)

Da bi svoje dijete upisali u naš Vrtić u  program jaslice/vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.  potrebno je popuniti putem linka  e-Upisi zahtjev u vremenu od 09. do 16. prosinca 2022. godine na portalu e-Građani putem usluge e-Upisi. Potrebno je imati važeću vjerodajnicu i priložiti sljedeće dokumente kako bi dokazali koje kriterije ispunjavate pri upisu:

 

Dokumenti koji se prilažu uz Zahtjev:

rodni list djeteta

potvrdu o prebivalištu ili boravištu ili presliku osobne iskaznice za osobe koje nisu roditelji/skrbnici djeteta, a upisani su u članove kućanstva,

izjava o broju članova kućanstva ili kod ispunjavanja online zahtjeva upisati sve članove kućanstva,

potvrda o visini dohotka i primitaka za svakog člana kućanstva iz Porezne uprave (ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje  ostvari roditelj/skrbnik i članovi njegova kućanstva - dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava u godini koja je prethodila godini upisa djeteta umanjen za iznos poreza i prireza).

elektronička potvrda o evidenciji mirovinskog staža i plaća,

za roditelje koji su na rodiljnom ili roditeljskom dopustu dokaz da se na  posao vraća s 1. danom mjeseca rujna one pedagoške godine za koju se dijete upisuje,

i ostalu dokumentaciju kojom roditelj/skrbnik ostvaruje prednost pri upisu.

 

KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE:

(DOKUMENTI SE PREUZIMAJU NA STRANICI VRTIĆA)

https://e-upisi.hr/

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji (2)

 

Vrtić će oglasiti rezultate o prijemu djece na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči matičnog Dječjeg vrtića    23. prosinca 2022. godine.

Djeca koja su primljena u Vrtić započinju ostvarivati programe od 01. 01. 2023. godine

Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske (NN 63/08).

Za djecu koja nisu primljena u Vrtić na početku pedagoške godine utvrđuje se lista čekanja te je prijem djece moguć u tijeku godine samo ako netko od korisnika odustane od korištenja redovitog programa.

Prije uključivanja djeteta u Dječji vrtić roditelj/skrbnik obvezan je:

obaviti inicijalni razgovor koji se provodi u dječjem vrtiću u svrhu opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra i ravnatelj),

dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),

potpisati Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,

potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o korištenju programa Vrtića.

 

 

 

                                                                                                                                             UPRAVA VRTIĆA

Dokumenti za preuzimanje

OBAVIJEST

 

 

Poštovani roditelji,

 

Djeca primljena po raspisanom natječaju Dječjeg vrtića Pahuljica započinju ostvarivati programe od 1. rujna tekuće godine.

 

Prije uključivanja djeteta u Dječji vrtić roditelj/skrbnik obvezan je:

dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrdu o

sistematskom pregledu djeteta),

potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o korištenju programa Vrtića.

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.


Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Dječjeg vrtića.

 

Potpis  Ugovora o korištenju programa Vrtića s roditeljima korisnicima usluga novoupisane djece održavati će se u tajništvu u razdoblju  od 29. - 31. kolovoza 2022. godine u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

 

Roditeljski sastanak s roditeljima korisnicima usluga novoupisane djece održati će se s odgojiteljicama 31. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u odgojnoj skupini u kojoj će dijete boraviti (informacije o odgojnoj skupini u koju je dijete upisano dobit će te pri potpisivanju Ugovora).

Ukoliko roditelj /skrbnik ne potpiše u navedenom roku Ugovor o korištenju programa Vrtića ili nas pravovremeno ne obavijesti smatrat će se da je odustao od korištenja usluge.

 

 

 

 

 

Poštovani roditelji, 

Vrtić će oglasiti rezultate o prijemu djece na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči matičnog Dječjeg vrtića    12. srpnja 2022. godine do 15:00 sati.

 

 

 

Kako upisati dijete u vrtić?

Da bi svoje dijete upisali u naš Vrtić u  program jaslice/vrtić za pedagošku godinu 2022./2023.  potrebno je popuniti putem linka  e-Upisi zahtjev u vremenu od 16. do 24. lipnja 2022. godine na portalu e-Građani putem usluge e-Upisi. Potrebno je imati važeću vjerodajnicu i priložiti sljedeće dokumente kako bi dokazali koje kriterije ispunjavate pri upisu:

Dokumenti koji se prilažu uz Zahtjev:

 • rodni list djeteta
 • potvrdu o prebivalištu ili boravištu ili presliku osobne iskaznice za osobe koje nisu roditelji/skrbnici djeteta, a upisani su u članove kućanstva,
 • izjava o broju članova kućanstva ili kod ispunjavanja online zahtjeva upisati sve članove kućanstva,
 • potvrda o visini dohotka i primitaka za svakog člana kućanstva iz Porezne uprave (ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje  ostvari roditelj/skrbnik i članovi njegova kućanstva - dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava u godini koja je prethodila godini upisa djeteta umanjen za iznos poreza i prireza).
 • elektronička potvrda o evidenciji mirovinskog staža i plaća,
 • za roditelje koji su na rodiljnom ili roditeljskom dopustu dokaz da se na  posao vraća s 1. danom mjeseca rujna one pedagoške godine za koju se dijete upisuje,
 • i ostalu dokumentaciju kojom roditelj/skrbnik ostvaruje prednost pri upisu.

KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE:

https://e-upisi.hr/

Upisi-u-djecje-vrtice-korisnicke-upute-roditelji (2) (PREUZMITE DOKUMENT DOLJE U TABLICI )

Vrtić će oglasiti rezultate o prijemu djece na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči matičnog Dječjeg vrtića    11. srpnja 2022. godine.

Djeca koja su primljena u Vrtić započinju ostvarivati programe od 01. rujna tekuće godine.

Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske (NN 63/08).

Za djecu koja nisu primljena u Vrtić na početku pedagoške godine utvrđuje se lista čekanja te je prijem djece moguć u tijeku godine samo ako netko od korisnika odustane od korištenja redovitog programa.

Prije uključivanja djeteta u Dječji vrtić roditelj/skrbnik obvezan je:

 • obaviti inicijalni razgovor koji se provodi u dječjem vrtiću u svrhu opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra i ravnatelj),
 • dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),
 • potpisati Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,
 • potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o korištenju programa Vrtića.

 

Zahtjev za upis u program predškole i dalje se podnosi pisanim putem  u tajništvu vrtića.

Za upis djece u program predškole potrebno je priložiti:

 • zahtjev za upis (tajništvo)
 • rodni list djeteta (preslika),
 • potvrdu nadležnog liječnika (pedijatra) o zdravstvenom stanju djeteta

 Dječji vrtić zaprima zahtjeve za upis u Program predškole u razdoblju od 01. lipnja do 31. kolovoza 2022. godine.

 Program je besplatan za svu djecu.