Predškolska ustanova Dječji vrtić Pahuljica, Gospić osnovana je 1974. godine i djelovala sve do 2003. na lokaciji Senjskih žrtava 36. Ustanova je svoju djelatnost 08. rujna 2003. godine preselila u novi suvremeno koncipiran objekt površine 2400 m2 na lokaciju Žabička 4. Do 2007. radila je i djelovala pod imenom Dječji centar Gospić. U svom sastavu Vrtić ima područne vrtiće u Ličkom Osiku i općinama Karlobag i Perušić.
Područni vrtići imaju voditelje koje sukladno članku 52. Statuta imenuje ravnatelj na početku pedagoške godine.

Dječji vrtić Pahuljica ostvaruje redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od jedne godine života do polaska u školu kroz cjelodnevni 10 – satni redoviti program koji je obogaćen jednim od programa: ranim učenjem engleskog jezika, kineziološkim aktivnostima, katoličkim vjerskim odgojem, poludnevni 5 i 6 – satni redoviti program, program predškole i program za djecu s teškoćama u razvoju.

Programi se organiziraju u  24 odgojne skupine redovitog programa i 4 skupine programa predškole. Odrednice programa temelje se na humanističko-razvojnoj koncepciji izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja predškolske djece u skladu s Programskim osnovama izdanim od Ministarstva prosvjete i sporta (1991.) i važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske („Narodne novine“ 63/08, 90/10).

Sljedeći
Naša vizija  
  O nama - Sve