registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019 -azurirano

Javna nabava

OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Pahuljica, Žabička 4 Gospić kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 80. Zakona.

  Dokumenti - Sve