III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU