GODISNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA ZA 2023.-2024. PEDAGOSKU GODINU