OBAVIJEST O UPISIMA ZA PEDAGOSKU GODINU 2022.-2023.

UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022,/2023.

Lipanj

 

Administracija ustanova - 10. lipnja do 15. lipnja 2022.

Kreiranje zahtjeva za upis - 16. lipnja do 24. lipnja 2022.

Obrada i evaluacija zahtjeva - 26. lipnja do 10. srpnja 2022.

Objava rezultata bodovanja - 11. srpnja 2022.

  Novosti - Sve