rezultati natjecaja ponovljenih upisa u pedagoskoj godini 2022.-2023.

REPUBLIKA HRVATSKA                                                              

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD GOSPIĆ

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Žabička 4

KLASA: 601-01/22-01/184

URBROJ: 2125-1-16-01-22-1

Gospić, 20.12.2022.

 

 

 

Rezultati natječaja za ponovljeni upis djece   u Dječji vrtić Pahuljica   za pedagošku godinu 2022./2023. za područne vrtiće u Perušiću  i Karlobagu

 

Objekt Perušić – primljeni

 

Šifra zahtjeva

 

 

5602604

0302616

 

 

Objekt Karlobag

 

Nije bilo pristiglih Zahtjeva

 

 

 

                                                                                                                                                          RAVNATELJICA

                                                                                                                    Snježana Biškupović

  Novosti - Sve