SV. LUCIJA

Njegujući tradicijske običaje i kulturu našeg kraja u vrtiću smo sijali pšenicu na blagdan sv. Lucije.

  Novosti - Sve