Adaptacija u jaslicama i vrtiću

Adaptacija u jaslicama i vrtiću

Najveći broj djece prođe proces prilagodbe bez većih poremećaja u ponašanju, a samo ih mali broj prolazi teži oblik adaptacije. Neka su djeca...

Saznajte više...