UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023.-2024.

POŠTOVANI RODITELJI, 

 

VAŽNA OBAVIJEST

OBAVIJEST VEZANO ZA REZULTATE UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024. KOJI SU TREBALI BITI OBJAVLJENI 14.7.2023. GODINE OBJAVIT ĆEMO DO 21.07.2023. GODINE

 

Poštovani roditelji, 

Kako upisati dijete u vrtić?

Da bi svoje dijete upisali u naš Vrtić u  program jaslice/vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.  potrebno je popuniti putem linka  e-Upisi zahtjev u vremenu od 15. do 23. lipnja 2023. godine na portalu e-Građani putem usluge e-Upisi. Potrebno je imati važeću vjerodajnicu i priložiti sljedeće dokumente kako bi dokazali koje kriterije ispunjavate pri upisu:

Dokumenti koji se prilažu uz Zahtjev:

rodni list djeteta

potvrdu o prebivalištu ili boravištu za dijete i presliku osobne iskaznice za osobe koje nisu roditelji/skrbnici djeteta, a upisani su u članove kućanstva,

izjava o broju članova kućanstva ili kod ispunjavanja online zahtjeva upisati sve članove kućanstva,

potvrda o visini dohotka i primitaka za svakog člana kućanstva iz Porezne uprave (ukupan dohodak članova kućanstva je zbroj dohodaka koje  ostvari roditelj/skrbnik i članovi njegova kućanstva - dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava u godini koja je prethodila godini upisa djeteta umanjen za iznos poreza i prireza).

elektronički zapis od HZMO

za roditelje koji su na rodiljnom ili roditeljskom dopustu dokaz da se na  posao vraća s 1. danom mjeseca rujna one pedagoške godine za koju se dijete upisuje,

i ostalu dokumentaciju kojom roditelj/skrbnik ostvaruje prednost pri upisu.

 

Vrtić će oglasiti rezultate o prijemu djece na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči matičnog Dječjeg vrtića  14. srpnja 2023. godine.

Djeca koja su primljena u Vrtić započinju ostvarivati programe od 01. rujna tekuće godine.

Primljena djeca raspoređuju se u skupine prema važećim Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe Republike Hrvatske.

Za djecu koja nisu primljena u Vrtić nakon E - upisa NE utvrđuje se lista čekanja te će se provesti ponovljeni E- upisi ako se oslobodi odgovarajuće mjesto prema dobi djeteta.

 

Prije uključivanja djeteta u Dječji vrtić roditelj/skrbnik obvezan je:

obaviti inicijalni razgovor koji se provodi u dječjem vrtiću u svrhu opažanje djetetova ponašanja i komuniciranja uz nazočnost roditelja, a koje provodi stručno povjerenstvo dječjeg vrtića (stručni suradnici, viša medicinska sestra i ravnatelj),

dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrdu o sistematskom pregledu djeteta),

potpisati Izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića,

potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o korištenju programa Vrtića.

 

Zahtjev za upis u program predškole i dalje se podnosi pisanim putem  u tajništvu vrtića.

Za upis djece u program predškole potrebno je priložiti:

zahtjev za upis (tajništvo)

rodni list djeteta (preslika),

potvrdu nadležnog liječnika (pedijatra) o zdravstvenom stanju djeteta

 Dječji vrtić zaprima zahtjeve za upis u Program predškole u razdoblju od 15. lipnja do 31. kolovoza 2023. godine.

 Program je besplatan za svu djecu.

 

 

 

OBAVIJEST

 

 

Poštovani roditelji,

 

Djeca primljena po raspisanom natječaju Dječjeg vrtića Pahuljica započinju ostvarivati programe od 1. rujna tekuće godine.

 

Prije uključivanja djeteta u Dječji vrtić roditelj/skrbnik obvezan je:

dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (potvrdu o

sistematskom pregledu djeteta),

potpisati s Dječjim vrtićem Ugovor o korištenju programa Vrtića.

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.


Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Dječjeg vrtića.

 

Potpis  Ugovora o korištenju programa Vrtića s roditeljima korisnicima usluga novoupisane djece održavati će se u tajništvu u razdoblju  od 28. - 31. kolovoza 2023. godine u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

 

Roditeljski sastanak s roditeljima korisnicima usluga novoupisane djece održati će se s odgojiteljicama 31. kolovoza 2023. godine u 12:00 sati u odgojnoj skupini u kojoj će dijete boraviti (informacije o odgojnoj skupini u koju je dijete upisano dobit će te pri potpisivanju Ugovora).

Ukoliko roditelj /skrbnik ne potpiše u navedenom roku Ugovor o korištenju programa Vrtića ili nas pravovremeno ne obavijesti smatrat će se da je odustao od korištenja usluge.

  Novosti - Sve