Pravo na pristup informacijama

Zahtjev se može podnijeti i usmeno ili putem telefona 053/572-843, telefaksa: 053/560-247, te putem e maila: tajnistvo@djecji-vrtic-pahljica.hr o čemu se sastavlja pisana zabilješka.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informaciji je:službenik za informiranje: Marija Pavelić Mesić bacc.admin.publ.

Službena osoba mjerodavna za zaštitu osobnih podataka je Višnja Mikluš Krešić, dipl.iur.

  Preuzmite dokumente

ispravan popis neprimljene djece

  Preuzmite dokumente

Nabava

  Preuzmite dokumente

Statut, kurikulumi, godisnja izvjesca ,godisnji planovi Dv. Pahuljica, i drugi propisi

  Preuzmite dokumente

FINANCIJSKI POSLOVI

  Preuzmite dokumente

registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2019 -azurirano

  Preuzmite dokumente

PROCEDURE

  Preuzmite dokumente

UPRAVNO VIJECE

  Preuzmite dokumente

DONACIJE

  Preuzmite dokumente

Zalbe Povjereniku za informiranje

  Preuzmite dokumente

ODLUKE

  Preuzmite dokumente

Zaštita na radu

Poslove zaštite na radu u Dječjem vrtiću Pahuljica obavlja 

Ružica Grivičić.

  Preuzmite dokumente

Odgojiteljsko vijeće

  Preuzmite dokumente

Pravilnik o videonadzoru

  Preuzmite dokumente

Kolektivni ugovor 2019. godina

  Preuzmite dokumente

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUZENE ZA PROVJERU COVID POTVRDE ILI DRUGE ODGOVARAJUCE DOKAZE O CIJEPLJENJU ZA ULAZAK U USTANOVU

  Preuzmite dokumente

PRAVILNIK O NACINU I UVJETIMA POLAGANJA STRUCNOG ISPITA ODGOJITELJA I STRUCNIH SURADNIKA U DJECJEM VRTICU

  Preuzmite dokumente

POSLOVNIK O RADU POVJERENSTVA ZA STAZIRANJE ODGOJITELJA I STRUCNIH SURADNIKA U DJECJEM VRTICU

  Preuzmite dokumente

NATJECAJI - OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

  Preuzmite dokumente

PRAVILNIK O UPISU I MJERILIMA UPISA DJECE KORISNIKA USLUGA U DJECJEM VRTICU PAHULJICA

  Preuzmite dokumente

ODLUKE O RASPOREDU RADNOG VREMENA I MJESTA RADA DJELATNIKA DJECJEG VRTICA PAHULJICA U PEDAGOSKOJ GODINI

  Preuzmite dokumente

KURIKULUM ZA PEDAGOSKU GODINU 2022.-2023.

  Preuzmite dokumente

GODISNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA DJECJEG VRTICA PAHULJICA ZA PEDAGOSKU GODINU 2022.-2023.

  Preuzmite dokumente

STATUT

  Preuzmite dokumente

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NACINU RADA DJECJEG VRTICA PAHULJICA

  Preuzmite dokumente

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJECA 2022

  Preuzmite dokumente

PLAN NABAVE ZA 2023 GODINU

plan nabave 2023 godine

  Preuzmite dokumente

REGISTAR UGOVORA

  Preuzmite dokumente

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI 2023. GODINI

  Preuzmite dokumente

pravilnik o upisu djece i mjerilima upisa djece korisnika usluga

  Preuzmite dokumente

IZVJESCE O RADU U PEDAGOSKOJ GODINI 2022.-2023.

  Preuzmite dokumente

Kurikulum Djecjeg vrtica Pahuljica za 2022. godinu do 2027. godine

  Preuzmite dokumente

GODISNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA ZA 2023.-2024. PEDAGOSKU GODINU

  Preuzmite dokumente

III.IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023.GODINU

  Preuzmite dokumente

III. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

  Preuzmite dokumente